Účetnictví

Účetnictví

Vedení  daňové evidence fyzickým osobám.

Vedení účetnictví fyzickým i právnickým osobám.

V rámci těchto činnosti vystavování faktur, provádění elektronických plateb, elektronická komunikace s finančním řadem(daňová podání) a správou sociálního zabezpečení .

Zpracování mezd zaměstnanců včetně  vedení  mzdové  agendy a kontrol  zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení.

Kromě osobních kontaktů s klienty možná také elektronická komunikace, přes  e-mail potvrzená elektronickým podpisem  a přes  datové schránky.