Cenník účetnictví

   
Vedení a zpracování daňové evidence 10,-  až 20,-Kč  položka v deníku(min.600,-Kč/měsíc)  
Vedení a zpracování účetnictví 12,- až 25,-Kč položka v deníku(min.1000,-Kč/měsíc)  
Vedení a zpracování mzdové agendy 120,-Kč / zaměstnanec  
Výkazy DPH 300,- až 1000,- Kč  
Zpracování ročních výkazů D.E. 1500,- až 3000,- Kč  
Zpracování ročních výkazů účetnictví 2000,- až 10000,- Kč  
Daňové přiznání F.O. 500,- až 1000,- Kč  
Daňové přiznání P.O. 1000,- až 3000,- Kč  
Zpětné účtování,rekonstrukce účetnictví minimálně 2000,-  
Účetní a ekonomické poradenství 250,- Kč   každá započatá hodina  
                   
Možnost elektronické komunikace s úřady i klientem